104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Документи

Документи

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА 104. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022г. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА 104. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021г.