Оществена информация

 ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 15А, АЛ.2 ОТ ЗДОИ ЗА 2019г. 1. Правила ДОИ 2. Образец протокол за предоставяне на ДОИ 3. Заявление за ДОИ 4. Образец протокол за приемане на устно заявление за ДОИ 5. Заповед разходи ЗДОИ 2011