104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

150 години от издаването на първото българско детско списание „Пчелица“

През 2021 г. се навършват 150 години от издаването на първото българско детско списание „Пчелица“. Училищната библиотека отбеляза този факт на 17 ноември – рождената дата на неговия редактор и съставител Петко Рачов Славейков. На  учениците от трети и четвърти клас бяха представени интересни презентации. С тях те се запознаха с биографията на Петко Славейков и проследиха пътя на развитие на списанието.