104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

100-годишнината от смъртта на Иван Вазов

 Училищната библиотека посвети 23 и 24 септември 2021 г. на 100-годишнината от смъртта на Иван Вазов. Учениците се запознаха с интересни факти от неговата биография и се докоснаха до величието на неговото творчество като разгледаха наличните книги и сборници с произведения. Послушаха и попяха познати песни по негови стихове. С настроение третокласниците си организирaха непринуден конкурс за изразително четене, а по-големите ученици сами избираха кои творби да прочетат и препрочетат. 

Skip to content