104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Извънреден инструктаж

Извънреден инструктаж

Уважаеми родители, училищната комисия по безопасно движение по пътищата (БДП) и целият екип на 104. ОУ активно работи по опазване на живота и здравето на учениците като участници в движението по пътищата под мотото „ Пази семейството си на пътя“.

Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, наблюдения, походи, зелени училища, турнета, концертни изяви и други) се провеждат инструктажи с учениците за припомняне на правилата на безопасност на движение като се спазва изискването ученика да представи попълнена от родител декларация за информирано съгласие. В края на всеки последен за деня час във всеки клас се провежда „ 5’ минутка” всеки учител напомня за правилата за движение по пътищата.

Skip to content