104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

images м2

Уважаеми родители и ученици, Математическо състезание „ Европейско кенгуру“, за учениците от I клас до IV клас ще се проведе на 18.03.2021г. от 12:00 ч.

Подалите заявления ученици да заемат местата си най-късно до 11:45 ч. 

Учениците от начален етап ще бъдат насочвани по кабинетите от класните ръководители.

Напомняме Ви, че в изпълнение на заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването до участие в състезанието няма да се допускат ученици с прояви на остри респираторни болести.

Съгласно заповед №  РД 09-706/17.03.2021 година на министъра на образованието и науката  провеждането на състезанието за учениците от 5. до 12. клас се ОТЛАГА за 15.04.2021г.

Успех на участниците.

Уважаеми родители и ученици, съгласно заповед № РД 09-604/11.03.2021г. на Министъра на образованието и науката във връзка заповед № РД-01-112/11.03.2021 г. на СРЗИ  се преустановяват  присъствените учебни занятия за учениците от 5. до 12. клас, считано от 12.03. 2021г. до 26.03.2021г.

Учебните занятия на учениците от прогимназиален етап в 104. ОУ ще се осъществяват в училищната платформа Teams, по утвърденото седмично разписание за 2. срок.

     В първия ден на месец март учениците от 3-А клас участваха в инициативата „Правим мартенички онлайн“. Тя се осъществи съвместно с връстниците им от Специално училище за ученици с увреден слух ”Проф. д-р Дечо Денев”. И в двете училища чрез проведена онлайн връзка децата работиха едновременно. Представяме Ви сътвореното от децата в съвместния им проект.

IMG3
IMG2
IMG4
IMG-5
IMG20210301121048
IMG-beef250fe596a10c9b51cab787d888e8-V
      

 

   мм1         Уважаеми родители , резултатите на явилите се на областния кръг на олимпиадата по математика учениците от IV, V и VI клас са обявени на сайта на Софийска математическа  гимназия

    Оценките на учениците са окончателни и не подлежат на обжалване.                                                                                                 

   Всички желаещи ученици и родители могат да се запознаят с работата на ученика на 10., 11. и 12. март 2021 година:

  •   IV и V клас в 56. СУ „Константин Иречек“ от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа. Запознаването ще стане в Библиотеката на 56. СУ, за която  се влиза от вход В.
  •  VI клас в НПМГ от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа.

Състезателната работа не може да бъде копирана, снимана или изнасяна извън определеното помещение.

  • Запознаването се осъществява единствено при стриктно спазване на правилата за безопасност и превенция на риска от заразяване с COVID-19, включително задължително носене на лична предпазна маска.
    Лица без лични предпазни средства не се допускат в сградата.
  • Единствено ученикът или негов родител (законен представител) може да види състезателната работа.
  • Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.

Протоколът с резултатите на учениците се предоставя по служебен път на гимназиите в рамките на област София-град, които използват резултатите от олимпиадата по математика за осъществяването на държавен план-прием в V клас.

Поздравяваме всички ученици за старанието и постигнатите резултати!

СЪОБЩЕНИЕ

           Ръководството на 104. ОУ „З. Стоянов” напомня на учениците, заявили желание да участват в Общинския кръг на олимпиадата по Български език и литература, че трябва да се явят на 06.01.2021 г. /събота / в 8.40 ч. във фоайето на първия етаж .
Необходимо е да носят син химикал.
На всички ученици пожелаваме успех и достойно представяне!