104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители, на 29.06.2020г. от 18:00ч. ще се проведе онлайн родителска среща. Покана за срещата ще получите на посочената от Вас електронна поща.

Свободни места за 1. клас за учебната 2020/2021 година в 104. ОУ няма.

Уважаеми родители, училищната комисия по безопасно движение по пътищата и екипа на 104. ОУ напомнят- На 29 юни отбелязваме Деня на безопасността на движението по пътищата. Чрез осъществяване на различни мероприятия на този ден се създава възможност за споделяне на опита на различните ведомства и организации, работещи в областта на БДП, както и възможността за насочване на вниманието на общество към всички онези фактори, от които зависи пътната безопасност.

За да се опази човешкият живот и здраве, често е необходима само малко толерантност, дисциплина и адекватна преценка от страна на участниците в движението. Каквито и обсъждания да има по темата не само институциите отговарят за безопасността, а и личната отговорност на всеки зад волана е определяща за това да няма катастрофи, загинали и ранени на пътя, защото безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност и зависи от всички.

011
031
041
021

Уважаеми родители,

104.ОУ обявява 9 свободни места за 1.клас след трето класиране.

Документи се приемат на 25.06.2020г. в сградата на училището от 8:30ч. до 12:30ч. Заявление за прием се попълва и подава на място.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПО КЛАСОВЕ И КАБИНЕТИ

за учебната 2020/2021 година

1.а,б, в,г  класове филиал начало на учебния ден 8:30ч.

I смяна – начало 8:20ч

II смяна– начало 13:30ч.

2а клас –102 к-т/ 1. етаж

3а клас –102 к-т/ 1. етаж

2б клас – 103 к-т/ 1. етаж

3б клас – 103 к-т/ 1. етаж

2в клас –104 к-т/ 1. етаж

3в клас –104 к-т/ 1. етаж

2г клас – 105 к-т/ 1. етаж

3г клас – 105 к-т/ 1. етаж

I смяна – начало 7:30ч.

 

5а клас –202 к-т/ 2. етаж

7а клас – 202 к-т/ 2. етаж

5б клас – 203 к-т/2. етаж

7б клас – 203 к-т/2. етаж

5в клас – 204 к-т/2. етаж

7в клас – 204 к-т /2. етаж

5г клас – 205 к-т/2. етаж

7г клас – 205 к-т/2. етаж

5д клас – 206 к-т/2. етаж

7д клас – 206 к-т/2. етаж

6а клас – 303 к-т/3. етаж

4а клас –303 к-т/ 3. етаж

6б клас – 304 к-т/3. етаж

4б клас – 304 к-т/ 3. етаж

6в клас – 305 к-т/3. етаж

4в клас – 305 к-т/3. етаж

6г клас – 306 к-т/3. етаж

4г клас – 306 к-т/3. етаж

Уважаеми родители,

Списъци на приетите първокласници от 3.класиране можете да видите в електронната системата за прием в 1.клас линк https://104ou.priem1klas.eu/и в училище в 17:00 часа. За децата, приети от 4. група с 5 точки е теглен жребий в присъствието на комисия и родители.

Записване на учениците, приети на трето класиране в стая 107, ет 1.

Моля родителите да влизат в сградата с маски.

23.06.2020 г.

от 8:30ч. до 11:00ч.

11:00 – 11:30ч. дезинфекция

11:30ч. до 13:00ч.

13:00 до 14:00ч. обедна почивка и дезинфекция

14:00ч. до 17:00ч.

24.06.2020г.

от 8:30ч. до 11:00ч.

11:00 – 11:30ч. дезинфекция

11:30ч. до 13:00ч.

13:00 до 14:00ч. обедна почивка и дезинфекция

14:00ч. до 17:00ч.

При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и копие от акта за раждане, документи удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства/ брой точки/.

При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.