104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

16 ноември Ден на толерантността

16 ноември - Международен ден на толерантността 

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността, която определя толерантността като уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

IMG20201116121732
IMG20201116122030
IMG20201116121926
IMG20201116122150
3
4
1
5
 

По повод това събитие, през изминалата седмица учениците от 3-5 клас в нашето училище имаха срещи-дискусии с педагогическия съветник на тема толерантност. Децата споделиха какво за тях означава тази дума и какво влагат в това понятие. Изработиха плакати, в които обединиха тяхното виждане по темата. Представяме Ви изработеното от учениците. 

консултации за работа в условията на COVID-19

Консултации с психолог за учители, ученици и родители

Учители, ученици и техните родилите могат да получат психологическа подкрепа и консултация по телефона относно създалата се ситуация с COVID-19. Те се провеждат на самостоятелната телефонна линия на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в София /РЦПППО/. Всеки, който има нужда от разговор със специалист, може да се обади на номер 0877183133.

Дистанционните психологически консултации започват тази сряда – 11 ноември. Учителите, учениците и техните родилите могат да поговорят за пандемията със специалист между 8:30 и 16:30 часа. Според утвърдения график консултации ще се провеждат и на 12-и,17-и, 18-и, 24-и и 25-и ноември.

Противоепидемиологична обстановка - съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

От 13.11 до 27.11 вкл. учениците от 6 и 7 клас преминават в обучение в електронна среда от разстояние. Началото на учебните часове за тези ученици е 8,30 за първа смяна и 12,50 за нулев час от втората смяна и 13,30 за първи час. Учениците ще виждат часовете си в календара на класа си в Тиймс.

Нивото на заболеваемост на ученици от училището не е високо. Затова петокласниците засега остават на присъствено обучение. Моля да ограничите максимално контактите на децата в тези две седмици, за да се върнат здрави в училище, колкото може по-скоро.

В седмицата 09.-12.11. няма новозаболели учители.

Преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от 6. и 7. клас!

Дистанционно обучение1

Уважаеми родители и ученици,

На 11 ноември 2020 г., бе проведено онлайн заседание на Временния оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на коронавирус 2019-nCoV (Covid-19). Бе взето решение:

  • За срок от 13 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия в училищата за учениците от 6 /шести/ и 7 /седми/ клас.

Допълнителна информация ще получите утре от класните ръководители в електронния дневник.

Алгоритъм

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С АЛГОРИТЪМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ УСТАНОВЯВЯНЕ НА СЛУЧАЙ НА COVID-19 ТУК