104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Приети ученици на места, обявени на 22.07.2022

5. клас

ССР-2334-В/20.06.2022

ССР-2377-В/22.06.2022

Записването ще бъде извършено по служебен път.

Към момента в класовете от 2 до 7 няма свободни места. Ако се освободят места , те ще бъдат обявени на 26. 08., а списъкът с приети ученици – на 02.09.

 

Абонамент за новини