Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2021/2022г.

Заповед на директора на 104. ОУ

Решение за откриване на процедура

Покана и документация- Клет България

Покана и документация- Просвета- София

Покана и документация- Изкуства

 Покана и документация- Рива

Покана и документация- БГ учебник

Покана и документация- Бит и техника

Заповед RD09-188/21.01.2021г. на Министъра на образованието и науката

График на дейностите

Заявка за учебници 1. клас        Заявка  за учебници 4. клас

Заявка за учебници 2. клас        Заявка за учебници 6. клас

Заявка за учебници 3. клас        Заявка за учебници 7. клас


Съгласно Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, в 104. ОУ „Захари Стоянов“ ще се проведе конкурс за извънкласните дейности:

  • Английски език;
  • Шахмат.

Правила за извънкласни дейности

Образци на документи Приложения 1 и 2

Обява извънкласни дейности в 104.ОУ.

Протокол и заповед след приключване на процедурата.


Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021г.

Заповед на директора на 104. ОУ

Решение за откриване на процедура

Покана и документация- Клет България

Покана и документация- Просвета- София

Покана и документация- Изкуства

Покана и документация- Рива

Покана и документация- БГ учебник

Покана и документация- Бит и техника

Заповед RD09-541 на Министъра на образованието и науката

График на дейностите

Заявка за учебници 1. клас        Заявка  за учебници 4. клас

Заявка за учебници 2. клас        Заявка  за учебници 5. клас

Заявка за учебници 3. клас        Заявка за учебници 6. клас

 

 


Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Обществена поръчка- Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2019/2020г.

Покана и документация- Просвета- София

Покана и документация- Клет България

Покана и документация- С.А.Н.Про