104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Съобщение

Прием  в  първи  клас  2021-2022г.

 

 Родителска среща 

На 29.06.2021г. (вторник) от 18, 00 часа в сградата на 104. ОУ ул. „ Костенски водопад“ № 60 ще се проведе родителска среща за бъдещите първокласници по класове. Списъците ще бъдат обявени в училището 30 минути преди началото на срещата.

 

 

Скъпи Родители,

Вашето дете ще бъде в първи клас и Вие трябва да решите къде ще учи то.
В 104. ОУ“Захари Стоянов“ се обучават ученици от I до VII клас.

За първокласниците са осигурени по двама педагози на всяка паралелка, като децата са ангажирани в задължителни учебни занятия от 8:20 до 12:30 и при желание на родителите в групи за целодневна организация на учебния ден – отдих, самоподготовки и занимания по интереси до 18:00 часа.

filial

           Разполагаме със самостоятелен корпус за първокласници, стол за хранене, компютърни зали, библиотека, физкултурен салон, охрана, наблюдение на училищния двор с охранителни камери, площадки за футбол, баскетбол, волейбол, народна топка, както и фитнес уреди на открито. През новата учебна година учениците ще могат да се обучават в трите нови зелени класни стаи на открито.

Заповед за утвърждаване на училищния план – прием за учебната 2021-2022г.

Училищен учебен план