104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

1клас

Към 11.07.2022г. в училището няма свободни места за 1. клас.