104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Записване след второ класиране

Приемане на документи за записване на ученици в 1.клас:

На 14.06, 15.06 и 17.06. 2021г.

8:30ч. – 12:30ч. – ст. 107

12:30ч. – 13:00ч. – дезинфекция

13:00ч. – 17:00ч. – ст.107

На 16.06 и 18.06.2021г. 

13:00ч. – 17:00ч. – ст.107