104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

За учебната 2019-2020г.на заседание на Педагогическия съвет / Протокол №11/10.09.2019 г. и е утвърден със Заповед № 965/11.09.2019 г на директора на училището са утвърдени ПРАЗНИЦИТЕ

1.Ден на приобщаването-18.10.2019г.

2.Ден на хорото- 24.04.2020г.

3.Ден на науките- 21.05.2020г.


   

На 18.10.2019г. учениците, учителите и родителите от  104.ОУ “Захари Стоянов“ отбелязаха  Деня  на приобщаването.

Този ден е празник за всички нас, ден, който премина в екипни спортни игри, открити уроци, ден, който ни предостави простор за ума и нашите възможности. Заедно  успяхме да създадем традиция с любов, грижа и всеотдайност, с устрем и порив за успех!

 

 

 

Абонамент за новини