104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Екип

Учителски колектив:

Начален курс

Състои се от 18 преподаватели, един от които с 1ва квалификационна степен, четирима с 2ра, един с 3та един с 4та, двама с 5та.

Среден курс

Състои се от 26 преподаватели, петима от които с 2ра квалификационна степен, двама с 3та, двама с 4та и трима с 5та.

Учители ЦДО

Състои се от 11 преподаватели, един от които с 2ра квалификационна степен, един с 3та и един с 5та.

Директор

К. Велинова -  kvelinova@104ou.org

специалност бълг.език и литература;
мениджмънт в образованието и науката

 

Зам. директор учебна дейност:

Н. Билковска - nbilkovska@104ou.org
специалност начална педагогика

В. Хартарска - vhartarska@104ou.org
специалност математика и ИТ

Зам. директор АСД:

 

Счетоводител:

Ст. Стоилова -  sstoilova@104ou.org

 

Стефана Сиракова - ssirakova@104ou.org

Завеждащ компютърни кабинети

П. Иванова - pivanova@104ou.org

Психолог

Е. Вихрийска - evihriyska@104ou.org

Педагогически съветник Наталия Крохмаль- nkrohmaly@104ou.org
Логопед Весела Карачомакова- vkarachomakova@104ou.org

Ресурсен учител

М. Минчева -mmincheva@104ou.org

Библиотекар

М. Бенчева - mbencheva@104ou.org

З А ТС

Десислава Чанева- Стоянова  - sekretar@104ou.org

Домакин

Н. Христова - nivanova@104ou.org

Начален курс

А. Алексиева -aaleksieva@104ou.org

Е. Ананиева  - eananieva@104ou.org

Т. Домусчиева -tdomuschieva@104ou.org

В. Яндина -vdelina@104ou.org

 

Р. Божкова -rbozhkova@104ou.org

М. Цолов -mtsolov@104ou.org

Л. Дуркова - ldurkova@104ou.org

Д. Стоянова - dstoyanova@104ou.org

Ю. Илиева - yuilieva@104ou.org

Н. Палагийна - npalagiyna@104ou.org

Р. Танева - rtaneva@104ou.org

Кр. Илиева - kilieva@104ou.org

Цв. Райкова -tsraykova@104ou.org

Д. Попова -dpopova@104ou.org

М. Димитрова - mdimitrova@104ou.org

М. Христова - mhristova@104ou.org
С. Кирилова - skirilova@104ou.org

 

 

Учители ЦДО

М. Младенова -mmladenova@104ou.org
С. Бабалеева - svbabaleevav@104ou.org

Ж.Иванова - g.ivanova@104ou.org
Р. Недялкова- rnedyalkova@104ou.org

Ан. Цекова -antsekova@104ou.org

М. Първанова - mparvanova@104ou.org
Л. Гунчева - lguncheva@104ou.org 
В. Григорова- vgrigorova@104ou.org


 

Среден курс

1. Български език и литература

Л. Дикова - ldikova@104ou.org

П. Петров - ppetrov@104ou.org

ЯПечева -yapecheva@104ou.org

 

2.Чужди езици:

З. Пенева - английски език -  zpeneva@104ou.org

Д. Хр. Николова - английски език -dnikolova@104ou.org

M. Левиева - английски език -mlevieva@104ou.org

Л. Митева - английски език, руски език -lmiteva@104ou.org3. Природо- математически дисциплини:

П. Иванова - математика, ИТ - pivanova@104ou.org

В. Танчев- математика, физика и астрономия, ИТ- vtanchev@104ou.org

Ст. Стоилова - ИТ - sstoilova@104ou.org

Д. Мл. Николова- химия и опазване на околната среда, физика и астрономия; ИТ; човекът и природата -dmnikolova@104ou.org
В. Димова- биология и опазване на околната среда; човекът и природата -vdimova@104ou.org

4. Хуманитарни дисциплини и естетически цикъл:

М. Борисова - история и цивилизация; -mborisova@104ou.org 
М. Усенлиева - география и икономика; -musenlieva@104ou.org

Р. Каранлъкова - музика; - rkaranlakova@104ou.org

Ек. Досева - изобразително изкуство;  - edoseva@104ou.org
Е. Радева - изобразително изкуство; технологии и предприемачество и ИТ - eradeva@104ou.org

М. Иванова - физическо възпитание и спорт - imihaylova@104ou.org

Ив. Михайлова - физическо възпитание и спорт - imihaylova@104ou.org
Ас. Дойчев - физическо възпитание и спорт- adoychev@104ou.org
Цв. Цеков - технологии и предприемачество -ttsekov@104ou.org