104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Другите за нас

   

 

 

Благодарствено писмо - 26.06.2014г.

 

 

РИО - София-град - 1.02.2013г.

rio

 

Учителско дело - 05.11.2012г

Учителско дело

 

 

Благодарствено
писмо

BP

 

 

Учителско дело - 8.10.2012г.

учителско дело


 

bnr
Радио София - 
26.09.2012г.


Проектът „3 е вълшебно число” популяризира полезните екологични практики в столичните училища

 

Учителско дело - 24.09.2012г

учителско дело