104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Плезно за седмокласника

Информация за седмокласниците и техните родители!

/Информацията ще бъде допълвана периодично/

Дни за провеждане на НВО в 7. клас

ü  Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10:00 ч.

ü  Математика – 16 юни 2022 г., начало 10:00 ч.

ü  Чужд език (по желание на ученика)– 17 юни 2022 г., начало 10:00 ч.

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година

НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Модел на НВО за учениците в VII клас през учебната 2021-2022 година

Национален портал за кариерно ориентиране на ученици -тук

                                                          

Архив 2020/2021