104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Контролни и класни

Контролни и класни работи I. срок

5клас

6клас

7клас

 

Изменения в утвърдените графици:
 
5А - Контролна работа по Човекът и природата – от 25.10. 2021г. на 04.11.2021г. - Заповед 132/25.10.2021
6д - Контролна работа по математика -28.10.2021 г. - Заповед 135/26.10.2021
6а, 6г- Контролна работа по математика -29.10.2021 г. - Заповед 135/26.10.2021
 6 Б клас Математика от 21.10.2021 на 25.10.2021 г. - Заповед 101/18.10.2021 г.
7 В клас История и цивилизации от 12.11.2021 г.  на 10.11.2021 г. ; 07.01. 2022 г. на 05.01. 2022г. - Заповед 117/20.10.2021г.