104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

З А Я В Л Е Н И Е за явяване на изпити за определяне на годишна оценка

Първа сесия

Графикът е изготвен съгласно постъпилите молби за явяване на изпити за определяне на годишна оценка:

клас

изпит

Дата на провеждане

Начален час

Дата на изнасяне на резултатите

Място на изнасяне на резултатите

4

Човекът и природа

25.01.2019 г.

9:00

Централна сграда

30.01.2019 г.

зам. дирекция

4

ИТ ЗИП

28.01.2019 г.

9:00

Централна сграда

30.01.2019 г.

зам. дирекция

5

ИТ

28.01.2019 г.

9:00

Централна сграда

30.01.2019 г.

зам. дирекция

4

Домашен бит и техника

29.01.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

5

Технологии и предприемачество

29.01.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

5

Музика

30.01.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

4

ФВС

31.01.2019

13:30

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

5

ФВС

31.01.2019

13:30

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

4

Човекът и обществото

1.02.2019 г.

9:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

4

Изобразително изкуство

1.02.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

5

Изобразително изкуство

1.02.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

Изпитите се провеждат съгласно предоставените на учениците конспекти.