104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Програма среден курс

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ПЪРВИУЧЕБЕНСРОК 2021-2022г.

5клас

6клас

7клас

 

ВТОРИ УЧЕБЕНСРОК 2020-2021г.

5клас

6клас

7клас

 

 

 

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2020-2021г.

5. клас

6. клас

7. клас

 

 


 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2019-202г.

 

 
     5г