104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПО КЛАСОВЕ И КАБИНЕТИ

за учебната 2020/2021 година

1.а,б, в,г  класове филиал начало на учебния ден 8:30ч.

I смяна – начало 8:20ч

II смяна– начало 13:30ч.

2а клас –102 к-т/ 1. етаж

3а клас –102 к-т/ 1. етаж

2б клас – 103 к-т/ 1. етаж

3б клас – 103 к-т/ 1. етаж

2в клас –104 к-т/ 1. етаж

3в клас –104 к-т/ 1. етаж

2г клас – 105 к-т/ 1. етаж

3г клас – 105 к-т/ 1. етаж

I смяна – начало 7:30ч.

 

5а клас –202 к-т/ 2. етаж

7а клас – 202 к-т/ 2. етаж

5б клас – 203 к-т/2. етаж

7б клас – 203 к-т/2. етаж

5в клас – 204 к-т/2. етаж

7в клас – 204 к-т /2. етаж

5г клас – 205 к-т/2. етаж

7г клас – 205 к-т/2. етаж

5д клас – 206 к-т/2. етаж

7д клас – 206 к-т/2. етаж

6а клас – 303 к-т/3. етаж

4а клас –303 к-т/ 3. етаж

6б клас – 304 к-т/3. етаж

4б клас – 304 к-т/ 3. етаж

6в клас – 305 к-т/3. етаж

4в клас – 305 к-т/3. етаж

6г клас – 306 к-т/3. етаж

4г клас – 306 к-т/3. етаж

Разпределение на учебното време
2. срок 2019/2020

1 клас

2 клас

3,4 и 7 клас

5 и 6 клас

1.   8:30- 9:05

1. 13:30- 14:10

1. 7:30- 8:10

-1. 11:50- 12:30

2.   9:35- 10:10

2. 14:20- 15:00

2. 8:20- 9:00

0. 12:40- 13:20

3.   10:20- 10:55

3. 15:10- 15:50

3. 9:10- 9:50

1. 13:30- 14:10

4.   11:10- 11:45

4. 16:10- 16:50

4. 10:10- 10:50

2. 14:20- 15:00

5.   11:55- 12:30

5. 17:00- 17:40

5. 11:00- 11:40

3. 15:10- 15:50

6.   12:40- 13:15

6. 17:50- 18:30

6. 11:50- 12:30

4. 16:10- 16:50

5. 17:00- 17:40

6. 17:50- 18:30

 7. 18:40- 19:20

 

 

 

 

 

Разпределение на учебното време
1. срок 2019/2020

1 клас

2 клас

5 и 6 клас

3,4 и 7 клас

1.   8:30- 9:05

1. 8:20- 8:55

1. 7:30- 8:10

-1. 11:50- 12:30

2.   9:35- 10:10

2. 9:10- 9:45

2. 8:20- 9:00

0. 12:40- 13:20

3.   10:20- 10:55

3. 10:10- 10:45

3. 9:10- 9:50

1. 13:30- 14:10

4.   11:10- 11:45

4. 11:00- 11:35

4. 10:10- 10:50

2. 14:20- 15:00

5.   11:55- 12:30

5. 11:50- 12:25

5. 11:00- 11:40

3. 15:10- 15:50

6.   12:40- 13:15

6. 12:40- 13:15

6. 11:50- 12:30

4. 16:10- 16:50

7. 12:40-13:20 

5. 17:00- 17:40

8.  13:30-14:20

6. 17:50- 18:30

 7. 18:40- 19:20

 

 

 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПО КЛАСОВЕ И КАБИНЕТИ

 за учебната 2019/2020 година

1.а,б, в,г  класове филиал начало на учебния ден 8:30ч.

II смяна– начало 13:30ч.

I смяна – начало 8:20ч.

2а клас –102 к-т/ 1. етаж

3а клас –102 к-т/ 1. етаж

2б клас – 103 к-т/ 1. етаж

3б клас – 103 к-т/ 1. етаж

2в клас –104 к-т/ 1. етаж

3в клас –104 к-т/ 1. етаж

2г клас – 105 к-т/ 1. етаж

3г клас – 105 к-т/ 1. етаж

I смяна – начало 7:30ч.

5а клас –303 к-т/ 3. етаж

7а клас –303 к-т/ 3. етаж

5б клас – 304 к-т/ 3. етаж

7б клас – 304 к-т/ 3. етаж

5в клас – 305 к-т/ 3. етаж

7в клас – 305 к-т/ 3. етаж

5г клас – 306 к-т/ 3. етаж

7г клас – 306 к-т/ 3. етаж

6а клас –202 к-т/ 2. етаж

4а клас –202 к-т/ 2. етаж

6б клас – 203 к-т/ 2. етаж

4б клас – 203 к-т/ 2. етаж

6в клас – 204 к-т/ 2. етаж

4в клас – 204 к-т/ 2. етаж

6г клас – 205 к-т/ 2. етаж

4г клас – 205 к-т/ 2. етаж

6д клас –206 к-т/ 2. етаж

4д клас –206 к-т/ 2. етаж

 

 

 

 

 

 

 

Разпределение на учебното време
2 срок 2018/2019

1 клас

2 клас

3,4 и 7 клас

5 и 6 клас

1.   8:30- 9:05

1. 13:30- 14:10

1. 7:30- 8:10

-1. 11:50- 12:30

2.   9:35- 10:10

2. 14:20- 15:00

2. 8:20- 9:00

0. 12:40- 13:20

3.   10:20- 10:55

3. 15:10- 15:50

3. 9:10- 9:50

1. 13:30- 14:10

4.   11:10- 11:45

4. 16:10- 16:50

4. 10:10- 10:50

2. 14:20- 15:00

5.   11:55- 12:30

5. 17:00- 17:40

5. 11:00- 11:40

3. 15:10- 15:50

6.   12:40- 13:15

6. 17:50- 18:30

6. 11:50- 12:30

4. 16:10- 16:50

5. 17:00- 17:40

6. 17:50- 18:30

 7. 18:40- 19:20

 

 

 

 

Разпределение на учебното време
1 срок 2018/2019

1 клас

2 клас

5 и 6 клас

3,4 и 7 клас

1.   8:30- 9:05

1. 8:20- 8:55

1. 7:30- 8:10

-1. 11:50- 12:30

2.   9:35- 10:10

2. 9:10- 9:45

2. 8:20- 9:00

0. 12:40- 13:20

3.   10:20- 10:55

3. 10:15- 10:50

3. 9:10- 9:50

1. 13:30- 14:10

4.   11:10- 11:45

4. 11:05- 11:40

4. 10:10- 10:50

2. 14:20- 15:00

5.   11:55- 12:30

5. 11:50- 12:25

5. 11:00- 11:40

3. 15:10- 15:50

6.   12:40- 13:15

6. 12:40- 13:15

6. 11:50- 12:30

4. 16:10- 16:50

5. 17:00- 17:40

6. 17:50- 18:30

 7. 18:40- 19:20

Абонамент за новини