104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

График на зhttp://104ou.com/administrator/index.php?option=com_content&view=article&tmpl=component&layout=modal&id=37#generalаниманията

 

Консултации I. срок 2021-2022 уч. год.

 

График на смените и класни стаи за учебната 2021/2022 г.,

Начало – 08:00 Начало – 07:30 Начало – 07:30

2 а клас – 102 5 а клас – 303 6 а клас - 202

2 б клас – 103 5 б клас – 304 6 б клас - 203

2 в клас – 104 5 в клас – 305 6 в клас - 204

2 г клас – 105 5 г клас – 306 6 г клас – 205

6 д клас – 206

I  срок, I I смяна – начало 13:30 ч.

3 а клас – 102 4 а клас – 303 7 а клас - 202

3 б клас – 103 4 б клас – 304 7 б клас - 203

3 в клас – 104 4 в клас – 305 7 в клас - 204

3 г клас – 105 4 г клас – 306 7 г клас – 205

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПО КЛАСОВЕ

за учебната 2021/2022 година

I срок

ЧАСОВИ ГРАФИК

2 клас     първа смяна

3 клас     втора смяна

4 клас втора смяна

   

Влизат през  главен  вход

Влизат през малък      вход

Влизат  през главен вход

   

1. 8:00 – 8:35

1. 13:30- 14:10

1. 13:15- 13:55

   

2. 8:45 – 9: 20

2. 14:15- 14:55

2. 14:00- 14:40

   

Голямо междучасие

           9:20 – 9:45

Голямо междучасие

14:55 – 15:15

3. 14:50 – 15:30

   

3. 9:45 – 10:20

3. 15:15 – 15:55

Голямо междучасие

15:30 – 15:50

 

4. 10:30 - 11:05

4. 16:00- 16:40

4. 15:50 - 16:30

   

5. 11:20- 11:55

5. 16:50 - 17:30

5. 16:40- 17:20

   
 

6. 17:40 – 18:20

6. 17:30 – 18:10

   

   

5 клас първа смяна

6 клас първа смяна

7 клас  втора смяна

   

Влизат  през малък   вход

Влизат  през главен      вход  

Влизат през главен вход  

   

1. 7:30 - 8:10

1. 7:30- 8:10

1. 13:30- 14:10

   

2. 8:20- 9:00

2. 8:15- 8:55

2. 14:20- 15:00

   

Голямо междучасие

9:00 – 9:20

3. 9:05- 9:45

3. 15:10- 15:50

   

Голямо междучасие

9:45 – 10:05

Голямо  междучасие

15:50 - 16:10

   

3. 9:20 - 10:00

   

4. 10:10 - 10:50

4. 10:05 – 10:45

4. 16:10 - 16:50

   

5. 11:00- 11:40

5. 10:55- 11:35

5. 17:00- 17:40

   

6. 11:50- 12:30

6. 11:45 - 12:25

6. 17:50 - 18:30

   

   

А, Г клас

Б,В клас

1. 8:30- 9:05

1.   8:20- 8:55

Голямо  междучасие

9:05-9:35

2.   9:05- 9:40

2. 9:35- 10:10

Голямо междучасие

9:40-10:10

3.10:25 – 11:00

3.   10:10- 10:45

4. 11:10 - 11:45

4.   11:00- 11:35

5. 11:55- 12:30

5.   11:50- 12:25

Разпределение на часовете на групите на ЦОУД – 2 срок:

1a

1. 12:35-13:10

1. 12:40 – 13:15

1. 12:35-13:10

1. 12:40 – 13:15

2. 13:30-14:05

2. 13:35 – 14:10

2. 13:30-14:05

2. 13:35 – 14:10

3. 14:25-15:00

3. 14:30 – 15:05

3. 14:25-15:00

3. 14:30 – 15:05

4. 15:30-16:05

4. 15:35 – 16:10

4. 15:30-16:05

4. 15:35 – 16:10

5. 16:25-17:00

5. 16:30 – 17:05

5. 16:25-17:00

5. 16:30 – 17:05

6. 17:25-18:00

6. 17:25 – 18:00

6. 17:25-18:00

6. 17:25 – 18:00

       

1.11:55 – 13:00

1.11:55 – 13:00

1.11:55 – 13:00

1.11:55 – 13:00

2.13:20 – 13:55

3.14:15 – 14:50

4. 15:25  –16:00

5. 16:20 –16:55 

2.13:20 – 13:55

2.13:20 – 13:55

2.13:20 – 13:55

3.14:15 – 14:50

3.14:15 – 14:50

3.14:15 – 14:50

4. 15:25  –16:00

4. 15:25  –16:00

4. 15:25  –16:00

5. 16:20 –16:55 

5. 16:20 –16:55 

5. 16:20 –16:55 

6. 17:20 - 18:00

6. 17:20 - 18:00 

6. 17:20 - 18:00

6. 17:20 - 18:00

       

3аб

3вг

4 ав

4 бвг

1.08:00-08:40

1.08:00-08:40

1.07:45-08.25

1.07:45-08.25

2. 08:50 – 09:30

2. 08:50 – 09:30

2. 08:40 – 09:20

2. 08:40 – 09:20

3. 09:50 – 10:30

3. 09:50 – 10:30

3. 09:40 – 10:20

3. 09:40 – 10:20

4. 10:40 –11:20 

4. 10:40 –11:20 

4. 10:30 – 11:10

4. 10:30 – 11:10

5. 11:40– 12:20

5. 11:40– 12:20

5. 11:20 – 12:00

5. 11:20 – 12:00

6. 12:30 – 13:10

6. 12:30 – 13:10

6. 12:20 – 13:10

6. 12:20 – 13:10