104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПО КЛАСОВЕ И КАБИНЕТИ

за учебната 2020/2021 година

 

 

 

ЧАСОВИ ГРАФИК

2 клас

3 клас

4 клас

Влизат през главен вход

Влизат през малък вход

Влизат през главен вход

1. 8:00- 8:35

1. 13:30- 14:10

1. 13:15- 13:55

2. 8:45- 9:20

2. 14:15- 14:55

2. 14:00- 14:40

Голямо междучасие

9:20 – 9:45

Голямо междучасие

14:55 – 15:15

3. 14:50- 15:30

Голямо междучасие

15:30 – 15:50

3. 9:45- 10:20

3. 15:15- 15:55

4. 10:30- 11:05

4. 16:00- 16:40

4. 15:50- 16:30

5. 11:20- 11:55

5. 16:50- 17:30

5. 16:40- 17:20

5 клас

6 клас

7 клас  

Влизат през главен вход

Влизат през малък вход  

Влизат през главен вход  

1. 7:30- 8:10

1. 7:30- 8:10

1. 13:30- 14:10

2. 8:20- 9:00

2. 8:15- 8:55

2. 14:20- 15:00

Голямо междучасие

9:00 – 9:20

3. 9:05- 9:45

3. 15:10- 15:50

Голямо междучасие

9:45 – 10:05

Голямо междучасие

15:50 – 16:10

3. 9:20- 10:00

4. 10:10- 10:50

4. 10:05 - 10:45

4. 16:10- 16:50

5. 11:00- 11:40

5. 10:55- 11:35

5. 17:00- 17:40

6. 11:50- 12:30

6. 11:45- 12:25

6. 17:50- 18:30

1 А,В клас

1 Б Г клас

Влизат през главен вход

Влизат през малък вход

1. 8:30- 9:05

1.   8:20- 8:55

Голямо междучасие

9:05-9:35

2.   9:05- 9:40

2. 9:35- 10:10

Голямо междучасие

9:40-10:10

3.10:25 – 11:00

3.   10:10- 10:45

4. 11:10 - 11:45

4.   11:00- 11:35

5. 11:55- 12:30

5.   11:50- 12:25

 


 
 

Разпределение на часовете на групите на ЦОУД – 1 срок:

1a

1. 12:35-12:55

1. 12:40 – 13:00

1. 12:35-12:55

1. 12:40 – 13:00

2. 13:30-14:05

2. 13:35 – 14:10

2. 13:30-14:05

2. 13:35 – 14:10

3. 14:25-15:00

3. 14:30 – 15:05

3. 14:25-15:00

3. 14:30 – 15:05

4. 15:30-16:05

4. 15:35 – 16:10

4. 15:30-16:05

4. 15:35 – 16:10

5. 16:25-17:00

5. 16:30 – 17:05

5. 16:25-17:00

5. 16:30 – 17:05

6. 17:25-18:00

6. 17:25 – 18:00

6. 17:25-18:00

6. 17:25 – 18:00

2аб

2ав

2аг

1.12:30 – 12:50

1.12:30 – 12:50

1.12:30 –12:50

2.13:20 – 13:55

2.13:20 – 13:55

2.13:20 –13:55

3.14:15 – 14:50

3.14:15 – 14:50

3.14:15 –14:50

4. 15:25  –16:00

4. 15:25  –16:00

4. 15:25  16:00

5. 16:20 –16:55 

5. 16:20 –16:55 

5. 16:20 16:55 

6. 17:20 – 18:00

6. 17:20 – 18:00

6. 17:20 18:00

3ав

3бв

3вг

1. 8:00 – 8 :40

1. 8:05 -8:45

1. 8:00 – 8 :40

2. 8:50 – 9:30

2. 8:55 - 9:45

2. 8:50 – 9:30

3. 09:50 –10.30 

3. 10:05-10:45

3. 9:50 – 10.30

4. 10:40– 11:20

4. 10:05-10:45

4. 10:40–11:20

5. 11:40 – 12:00

5. 10:05-10:45

5. 11:40 12:00

6. 12:30  –13:10

6. 10:05-10:45

6. 12:30  13:10

4 аб

4 вг

1. 7.50 – 8:30

1. 7.45 – 8:25

2. 8:40 – 9:20

2. 8:35 – 9:15

3. 9:40 – 10:20

3. 9:35 – 10:15

4. 10:30 – 11:10

4. 10:25 – 11:05

5. 11:20 – 12:00

5. 11:25 – 12:00

6. 12:30 – 13:10

6. 12:30 - 13:10

 

 

I смяна 

II смяна

2а клас –102 к-т/ 1. етаж

3а клас –102 к-т/ 1. етаж

2б клас – 103 к-т/ 1. етаж

3б клас – 103 к-т/ 1. етаж

2в клас –104 к-т/ 1. етаж

3в клас –104 к-т/ 1. етаж

2г клас – 105 к-т/ 1. етаж

3г клас – 105 к-т/ 1. етаж

I смяна 

 II смяна

5а клас –202 к-т/ 2. етаж

7а клас – 202 к-т/ 2. етаж

5б клас – 203 к-т/2. етаж

7б клас – 203 к-т/2. етаж

5в клас – 204 к-т/2. етаж

7в клас – 204 к-т /2. етаж

5г клас – 205 к-т/2. етаж

7г клас – 205 к-т/2. етаж

5д клас – 206 к-т/2. етаж

7д клас – 206 к-т/2. етаж

6а клас – 303 к-т/3. етаж

4а клас –303 к-т/ 3. етаж

6б клас – 304 к-т/3. етаж

4б клас – 304 к-т/ 3. етаж

6в клас – 305 к-т/3. етаж

4в клас – 305 к-т/3. етаж

6г клас – 306 к-т/3. етаж

4г клас – 306 к-т/3. етаж

 

 

 

 

Абонамент за новини