104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

 Меню за периода 19.04-23.04.2021г. тук

 

 

 

 

 

 Утвърждавам:

Директор: К.Велинова

 

Р Е Д

ЗА ПРОДАЖБА И  ВРЪЩАНЕ НА КУПОНИ ЗА ОБЯД

В СТОЛА НА УЧИЛИЩЕТО

 

   От  учебната 2020/2021 година  учениците, желаещи да ползват столовото хранене,

ще могат само и единствено с електронни купони.

  Това е възможно, чрез регистрация в платформата smartercard.bg”

Линк към подробно ръководство за родители - https://smartercard.bg/HelpDesk/Rukovodstvo_smartercard_bp4.pdf

= Електронни купони - родителят зарежда купоните на детето през посочената платформа. Регистрацията изисква име на дете, клас, след което генерира служебен номер на карта, в предвид, че стола не работи т.е.няма да е необходимо пластика и чекирине. Храната ще се раздава съгласно генерирана справка от платформата за поръчана храна по паралелки и зададен график от училището. Храненето ще се осъществява в стаите, определени за целодневно обучение, по график.

      След въвеждане на данните ще е необходимо да заплатите месечен абонамент за подръжка  на платформата - 3,60лв.

 Когато всички тези операции са направени, родителят има достъп за избор на меню.

 Предимството на платформата е, че родителят има денонощен достъп до нея и в удобно време, независещо от нашето работно време, може да поръча  меню, като същевременно има право и за отказ, като ограничението е най-късно до 8,30 ч. за закупено меню за  текущия ден.

Съгласно Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СО и сключен Договор за организиране на столово и бюфетно хранене на общинските училища на територията на СО, се предвижда:

-  Цена на един ученически купон за обяд – 2.50 лв. с ДДС /

-  Цена опаковки, съгласно предписание за спазване на противоепидемични мерки – 0.30лв с ДДС т.е. обща цена 2,80лв с ДДС.

-  Три пъти седмично се предоставя месно основно ястие и един път седмично – рибно;

-  Три пъти седмично като десерт се предоставят пресни плодове;

-  Грамажът на ястията съгл. Сборник рецепти за ученическите столове, е както следва:

- Супа – 150 гр.;

- Основно ястие: - 150 гр.;

- Десерт – 200 гр. /пресни плодове – 250 гр./

В стола на училището се хранят само ученици и служители на училището.

Телефон на отговорника на стола : Симеон Георгиев – тел.0877418398

Управител на ДЗЗД „ЗДРАВЕ":Йорданка Георгиева

 

 

 

График за хранене на групите за ЦДО

 

  ЗАЛА  /    НАЧАЛЕН ЧАС ЗА ХРАНА

 

106, 107, 307 - 11:40ч. - 3 КЛАС

301, 302      - 12:00ч. - 4 КЛАС

106, 107, 307 - 12:30 ч.- 2 КЛАС

ФИЛИАЛ        - 12:40ч. – 1 КЛАС

Ул. Метличина поляна № 10а

 

Забележка: Храната се доставя в индивидуални опаковки в плик за всяко дете. След приключване на храненето остатъците и опаковките се поставят в плика и се изхвърлят в оставен голям плик/чувал за отпадъци, който се изнася от класната стая.