104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Родителска среща за учениците от среден курс – на 11.02.2019г. от 18:3.

Родителска среща за учениците от начален курс – на 12.02.2019г. от 18:3.

Разпределението на стаите по класове ще бъде обявено в деня на родителската среща.