104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Попълнени места след 3.класиране - 4. група с 5 точки:

№ по ред

   Вх. номер

   адрес

1

ССР – 2194 – В/25.06.2020г.

ул. Костенски водопад 47

2

ССР – 2183 – В/25.06.2020г.

жк Гоце Делчев бл.114А

3

ССР – 2168 – В/ 25.06.2020г.

ул. Костенски водопад 55

4

ССР - 2176 – В/25.06.2020г.

ул. Костенски водопад 65

5

ССР – 2189 – В/25.06.2020г.

жк. Гоце Делчев бл. 105

6

ССР – 2173 – В/ 25.06.2020г.

жк. Гоце Делчев бл. 236

7

ССР – 2170 – В/25.06.2020г.

жк. Гоце Делчев бл. 236

8

ССР – 2193 – В/25.06.2020г.

жк Гоце Делчев бл. 244

9

ССР – 2191 – В/25.06.2020г.

ул. Луи Айер 13

Записване на 26.06.2020г. от 8:30ч. до 12:30ч.

При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и копие от акта за раждане.