104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Прием  в  първи  клас  2020-2021

 

 

 

Уважаеми родители,104. ОУ обявява 2 свободни места за 1.клас /поради изтеглени документи/.

Заявления за прием се приемат на място на 06.07.2020г. от 8:30ч. – до 16:00ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списъци на приетите първокласници от 1.класиране можете да видите в електронната системата за прием в 1.клас и в училище в 17:00 часа.

Записване на учениците, приети на първо класиране в стая 107, ет 1.

Моля родителите да влизат в сградата с маски.

02.06.2020 г.

от 8:30ч. до 11:00ч.

дезинфекция 11:00 – 11:30ч.

11:30ч. до 13:00ч.

13:00 до 14:00ч. обедна почивка и дезинфекция

14:00ч. до 17:00ч.

03.06.2020г.

от 14:00ч. до 17:00ч./ поради провеждане на държавни зрелостни изпити в голяма част от училищата /

04.06.2020г.

от 8:30ч. до 11:00ч.

дезинфекция 11:00 – 11:30ч.

11:30ч. до 13:00ч.

13:00 до 14:00ч. обедна почивка и дезинфекция

14:00ч. до 17:00ч.

05.06.2020 г.

от 8:30ч. до 11:00ч.

дезинфекция 11:00 – 11:30ч.

11:30ч. до 13:00ч.

13:00 до 14:00ч. обедна почивка и дезинфекция

14:00ч. до 17:00ч.

При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и копие от акта за раждане.

При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

 

 

 Уточнение в прилежащия район на 104. ОУ- писмо от Столична община р-н Триадица

Граничен прилежащ район

Линк за електронната система за кандидатстване в първи клас

 

При проблеми копирайте линка и го поставете в лентата на Вашият браузър

 

 

Уважаеми  родители,

Моля  да  се  запознаете  с  графика  на  дейностите  за  I клас за  учебната  2020/2021  

и  прилежащите  райони  за  училищата,  които  са  утвърдени  от кмета на  Столична община.

Заявления за прием в  първи  клас се приемат

САМО  ЧРЕЗ  ЕЛЕКТРОННАТА  СИСТЕМА  ЗА  ПРИЕМ  В

104. ОУ  от  21.04.2020г.  0:00ч.  до  21.05.2020г.  0:00ч.

ВАЖНО!

Във връзка с обявеното извънредно положение и стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директора на училището, без да е необходимо да посещавате районната администрация.

-         График  на  дейностите

-         Прилежащ  район на  104.ОУ

-        Критерии  за  прием

-        Система  за прием на ученици в  1. клас в общинските училища на 

територията на Столична община

-         Учебен план за  1.клас.

Абонамент за новини