104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

 104. ОУ " Захари Стоянов" обявява 2 свободни места за 1. клас.

Заявления се приемат на 03.09 и 04.09. в канцеларията от 8:30 до 16:00 часа.

Родителите на приетите първокласници ще бъдат уведомени на 05.09.2019г. до 16:00 часа.

 

 

 

 

 

Подадените заявления след 3-то класиране за прием в 1-ви клас на ученици за учебната 2019/2020г. са с входящи номера:

 1. ССР-1810-В/02.07.2019г.
 2. ССР-1887-В/03.07.2019г.
 3. ССР-1888-В/03.07.2019г.

Приети са и трите деца, едното над утвърдения прием за 1-ви клас в паралелка с близнаци.

Записването ще е на 04.07.2019г. и 05.07.2019г. от 08:30ч. до 16:00ч. в канцеларията на 104 ОУ „Захари Стоянов“.

 

 

 

 

104 ОУ " Захари Стоянов"  обявява прием за две свободни места за 1. клас поради изтеглени документи.

 • Подаване на заявления за прием от 02.07.2019г. до 03.07.2019г.вкл. от 08:30ч.до 16:00ч. в канцеларията на 104. ОУ

 

 

 

 

 Родителската среща за новоприетите първокласници ще се проведе на 24.06.2019г. от 18:00ч. В 17:30 в сградата на училището ще бъде обявено и разпределението им по паралелки.

 

 

 

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ за прием в първи клас за учебната 2019-2020г.

 

 

 

 

Приети ученици след второ класиране

2. класиране

Вх.№/дата

група

точки

забележка

1

ССР-1526-В/07.06.2019г.

1.

-

2

ССР-1565-В/07.06.2019г.

3.

-

3

ССР-1576-В/07.06.2019г.

3.

-

4

ССР-1562-В/07.06.2019г.

4.

10

5

ССР-1564-В/07.06.2019г.

4.

10

6

ССР-1570-В/07.06.2019г.

4.

10

7

ССР-1604-В/10.06.2019г.

4.

10

8

ССР-1563-В/07.06.2019г.

4.

9

9

ССР-1592-В/07.06.2019г.

4.

9

10

ССР-1555-В/07.06.2019г.

4.

5

жребий

11

ССР-1544-В/07.06.2019г.

4.

5

жребий

12

ССР-1550-В/07.06.2019г.

4.

5

жребий

13

ССР-1600-В/10.06.2019г.

4.

5

жребий

Записването на приетите в 1. клас ученици е от 11.06.2019г. до 12.06.2019г. на 1.етаж в стая 103.

При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

Бъдещите първокласници да се явят за провеждане на диагностика за училищна готовност на 12.06.2019г. от 9:00ч.

 

 

 

До родителите подали заявление за II. класиране.

Уважаеми родители, в зала 107 на 1. етаж от 16:30ч. ще бъде теглен жребий за 4 места от кандидадите които са в 4. група и имат 5 точки.

 

 

След 1. класиране в 104. ОУ приетите и записани ученици са както следва:

група

приети

записани

     1.група

88

77

2.група

7

5

3.група

10

10

         Общо:

105

92

 • Свободни места за 2. класиране – общо 13.

 • Подаване на заявления за участие във 2. класиране от 07.06.2019г. до 10.06.2019г.вкл. до 12:00ч.

 • График за работното време на комисията за прием на документите:
  • на 07.06.2019г. от 8:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч.
  • на 10.06.2019г. от 8:00ч. до 12:00ч.

 

 

 

 

 

 

Прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година

 

 

Записването на приетите в 1. клас ученици е от 04.06.2019г. до 06.06.2019г. на 1.етаж в стая 103.Списък на приетите първокласници /ТУК/

При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

Бъдещите първокласници да се явят за провеждане на диагностика за училищна готовност по утвърдения график./ТУК/

 

 

 

 

 

 

 • Заповедза утвърждаване на комисия по прием на документи за първи клас.

 

 • УВЕДОМЛЕНИЕ за предоставяне на информация за обработване на лични данни 

 

  Ден на отворените врати - 17.04.2019г. от 18:30 часа.

 

Приемът на документи за кандидатстване ще се осъществи в периода

15.04 – 15.05.2019 г. всеки работен ден от

08:30-12:00 и от 13:00-17:00 часа.

Необходими документи при кандидатстване:

 

Родителят/настойникът собственоръчно попълва заявлението.

Комисията няма ангажимент да попълва или допълва непопълнени данни.

 • ВАЖНО!При подаване на документите за записване е необходимо да се носят  копия на всички документи, удостоверяващи истинността на данните, нанесени в Приложение 1 и оригиналите за справка!