104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година

 

  • Заповедза утвърждаване на комисия по прием на документи за първи клас.

 

  • УВЕДОМЛЕНИЕ за предоставяне на информация за обработване на лични данни 

 

  Ден на отворените врати - 17.04.2019г. от 18:30 часа.

 

Приемът на документи за кандидатстване ще се осъществи в периода

15.04 – 15.05.2019 г. всеки работен ден от

08:30-12:00 и от 13:00-17:00 часа.

Необходими документи при кандидатстване:

 

Родителят/настойникът собственоръчно попълва заявлението.

Комисията няма ангажимент да попълва или допълва непопълнени данни.

  • ВАЖНО!При подаване на документите за записване е необходимо да се носят  копия на всички документи, удостоверяващи истинността на данните, нанесени в Приложение 1 и оригиналите за справка!

Подкатегории