104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Комикси в библиотеката

За да възнагради учениците за положените усилия в края на първия учебен срок и същевременно да  съчетае приятните емоции с познанието, училищният библиотекар покани ученици от 3. и 4. клас в библиотеката на кратка лекция, свързана с историята на комикса. Учениците едновременно се информираха и позабавляваха, разглеждайки снимки на някои от първите издания на комикси, проследиха историческата им промяна,  запознаха се с видовете комикси и прочетоха с ентусиазъм някои от тях.

3
4
5
1