104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

По проект на Съюза на съдиите в България, с оказаното внимание и отделеното време на съдия от Софийския градски съд – Владимир Вълков, децата от 3 Г клас сътвориха съдебен процес и написаха тяхната версия на приказката „Червената шапчица“. Учениците цял месец усърдно се подготвяха за влизането в съдебна зала. С помощта на съдия Вълков, педагогическия съветник и класния ръководител те разсъждаваха върху принципите на свободата, отговорността, разбирането и зачитането на чувствата и интересите на другите. Всичко това доведе до създаването на своя версия и ново прочитане на историята за вълка и червената шапчица. Самият съдебен процес се състоя в Съдебната палата при пълна зала.

  • k1
  • k2
  • k3
  • k4