104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Съобщение

     За учебната 2019/2020 година училището е договорило 6 броя стипендии за обучение по английски език към Училища ФАРОС.

   Срок за кандидатстване – до 04.10.2019 г. в канцеларията на училището.

Критерии – виж  тук.