104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Съобщение

Във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование, гл. XIV ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, ръководството на 104. ОУ“Захари Стоянов“ кани  всички родители на учениците от 1., 2.,3., 4. и 5. клас да вземат участие в срещите на родителите по класове на 10.09.2019 г. от 18:00 ч. и да изберат представители на касовете, за участие в събранието за избор на членове на Обществения съвет.

Срещите на родителите на 6. и 7. клас ще се проведат  до 13.10.19 г.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата /виж тук/