104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

На 04.07.2019г./четвъртък/ от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за участниците в летен лагер – гр. Царево

ДНЕВЕН РЕД

  1. Указания за провеждане на лагера.
  2. Представяне на допълнителни атракциони /извън цената/.
  3. Разни.