104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Съобщение 

Поправителният изпит по математика за 6. клас  ще се проведе на 27.06.2019 г. от 9:00ч. в сградата на 104. ОУ. "З. Стоянов"

Получаване на резултатите на 1.07.2019г. в кабинета на зам. директорите.