104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Поводи да се гордеем

       Приключиха областните кръгове на олимпиадите по всички предмети.

Гордеем се с представянето на нашите ученици:

  • Михаела Косева - 7в клас, класирала се за Националния кръг на олимпиадата по физика;

Допуснати до национален кръг:

  • Георги Теодосиев- 7в кл. и Михаела Косева- 7в кл. – на олимпиадата по математика;
  • Ная Димитрова- 7б кл. – на олимпиадата по биология;
  • Кирил Буюклийски- 6а кл. на олимпиадата по астрономия.

   За пореден път имаме отлично представяне на Националното състезание

„Ключът на музиката”:

  • Деян Калапишев- 4в кл. зае престижнотоII място и е единственият класиран от София- град.KM19

Останалите наши ученици, участвали в Националното състезание „Ключът на музиката”, са:

  • Гергана Димитрова – 4а кл.

Весела Кирова – 4б кл.

Яна Янева – 4в кл.

Яна Бояджиева – 5а кл.

Яна Димитрова- 5б кл.