104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Информация за класираните ученици за областните кръгве на олимпиадите по МАТЕМАТИКА, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ФИЗИКА

  1. Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 02 февруари 2019 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

За учениците IV, V, VІ и VІІ клас  в 22 СЕУ „Г. С. Раковски“, р-н Триадица, бул. "Витоша" №134.

Времето за провеждане на областния кръг е:

за учениците от IVдо VІІ клас – 4 часа;

На 02 февруари 2019 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

Областният кръг на олимпиадата по математика е анонимен за учениците от VІІ до ХІІ клас.

  • Областният кръг на олимпиадата по български език и литература ще се проведе на 03 февруари 2019 г., неделя, както следва:

За учениците от V клас в 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ул. „Цар Самуил” № 24,

За учениците от VІ клас в 20. ОУ „Тодор Минков“, ул."Kняз Борис I" № 27, директор

Областният кръг започва в 09:00 ч на 03 февруари 2019 г.

Времето за провеждане на областния кръг е:

V клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст (от името на неутрален разказвач или от името на герой). Това времетраене включва и 15 минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;

VІ клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на сбит преразказ на неизучаван (откъс от) художествен текст. Това времетраене включва и 20 минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик

Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;

На 03 февруари 2019 г., неделя, всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност.

  • Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 05.02.2019 год. от 09:00 часа.

Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

Място на провеждане: -  ІІ Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”, район „Триадица”, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Траянова врата” 26 /входът е откъм ул. „Твърдишки проход“.

Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 08:20 часа и заемат работните си места до 08:40 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).