104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

СЪОБЩЕНИЕ

           Ръководството на 104. ОУ „З. Стоянов” напомня на учениците, заявили желание да участват в Общинския кръг на олимпиадите по история и география , че трябва да се явят на 5.01.2019 г.:

- за олимпиадата по история  - на 5.01. 2019г./ събота/ в  8.45  ч. във фойаето на основната сграда на училището.  

- за олимпиадата погеография - на 5.01. 2019г./ събота/ в  12:15  ч. във фойаето на основната сграда на училището

На всички ученици пожелаваме успех и достойно представяне!