104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

За пръв път на сградата на нашето училище грейна коледна украса.
Всички възторжено 
 аплодираха събитието, а учениците от четвъртите класове изпяха песен.

elha