104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

ОТНОСНО: Провеждане на обучения в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд От: Консорциум „Дикон–БЧК“, организатор на обученията

УВАЖАЕМ Родители, бихме искали да Ви информираме, че стартира набирането на заявки за обучение по самоспасяване и действия при долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи. Периодът, в който могат да бъдат планирани обученията е м. януари – м. март 2019 г. Обучението е насочено към ученици от 6-ти до 12-ти клас. То ще им позволи да научат:

Как да преценяват и анализират възможните рискове на мястото на инцидента?

Как да оказват първа помощ при животозастрашаващи ситуации в случаи, свързани с наводнения и последващи кризи?

Как могат да помогнат на пострадалия с много малко или никакво медицинско оборудване?

Как да овладеят критична ситуация и да са психологически устойчиви в условия на стрес?

Обучението е двудневно, при 6 учебни часа за всеки ден, които ще се водят от специалисти на Български Червен Кръст (БЧК), с дългогодишен опит и умения да представят учебното съдържание по разбираем, за учениците, начин.

За двата дни на обучението, за учениците осигурени обяд и следобедна закуска.Транспортът от и до училището ще бъде координиран допълнително, като то ще е за сметка на Консорциум „Дикон – БЧК“. Обучението е с продължителност от 6 учебни часа във всеки от двата дни. Обучението може да се проведе в почивни дни