104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Съобщение

На 15.11.2018г. ще се проведе родителска среща за начален етап:

Разпределение по стаи:

       

         202

203

204

205

         

102

103

104

105

106

       

303

304

305

306