104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

"Здравословна закуска за моят учебен ден"

Уважаеми родители и ученици на 104 ОУ «Захари Стоянов». На 8 ноември, всички ние, отбелязваме Европейския ден на здравословното хранене. В тази връзка Ученическият съвет обявява инициатива под наслов «Здравословна закуска за моят учебен ден». Ние, осъзнаваме, че голяма част от навиците, свързани със здравословния начин на живот, се изграждат в детска и училищна възраст. Този период е важен за утвърждаване на предпочитания към здравословно поведение избщо, а не само към здравословното хранене. Децата, на които е обяснена важността на здравословното хранене и са научени да подбират храната си правилно, е по-вероятно да водят здравословен живот и като възрастни. Ние каним всички ученици и родители да се включат в нашата инициатива със заснемане на видео, как приготвят здравословна закуска за училище. Разбира се, учениците могат и сами да си приготвят такава закуска и да ни покажат как го правят - тук в училище. Очакваме вашите видео и фото материали, придружени с кратко текстово описание на емейл: nkrohmaly@104ou.org

ff