104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Уважаеми родители и ученици,

на 19.10 от 9:30 ч. ще се проведе ден на приобщаването. По програма ще се проведат открити уроци и спортни игри.

Храненето на децата ще се осъществи, по утвърдения график.