104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

  Уважаеми родители от настоящата 2018/2019 учебна година 104. ОУ „Захари Стоянов” минава изцяло на електронен дневник за учениците от 5., 6. и 7. класове. За да  имате достъп до оценките, отсъствията и поведението на децата си както и събитията от живота на училището,  моля да се регистрирате в електронният дневник на адрес https://www.shkolo.bg/ след което Вашият  профил ще бъде активиран.