104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Съобщение

Родителски срещи за учениците от 6. и 7. клас – на 4.10.2018г. от 18:3.;

Разпределението на стаите по класове ще бъде обявено в деня на родителската среща.