104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Съобщение

     За учебната 2018/2019 година училището е договорило 8 броя стипендии за обучение по английски език към Училища ФАРОС.

   Срок за кандидатстване – до 01.10.2018 г. в канцеларията на училището.

Критерии – виж тук.