104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

СЪОБЩЕНИЕ

Тържественото откриване на учебната 2018/2019г. ще се състои на 17.09.2018г. от 10:30ч.

Учениците от 5. до 7. клас да се явят за Час на класа в 9:30ч.

Учениците от 1. до 4. клас да се явят в 10:15ч. След тържеството те ще имат Час на класа.