104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Обучение по английски език с Фарос в 104 ОУ за ученици от 1-ви до 7-ми клас.

Училища Фарос предлагат:

-          Допълнително чуждоезиково обучение, по 4 уч. часа седмично, 120 часа в рамките на учебната година;

-          Такси от 660 лв. за всички нива, платими на 4 вноски по 165 лв.;

-          Отстъпки при плащане на цяла такса 5% или при регистрация на повече от един член от семейство 20%;

-          Екип от висококвалифицирани педагози с опит в подготовката на деца от предучилищна възраст, начални и средни класове;

-          Сертификат обвързан с Европейската езикова рамка;

-          Най-нови учебни системи на водещи издателства;

-          Фарос е подготвителен изпитен център на Университета Кеймбридж, една от най-престижните образователни институции в света;

 Важно!

На 27.09.2017 г. (сряда), от 18:30 ч. в сградата на училището ще има представители на училища Фарос.

Заповядайте!

Съобщение

Родителски срещи  за учениците от 6., 7. клас 27.09.2017г. от 18:3..

  Разпределението на стаите по класове ще бъде обявено в деня на родителската среща.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Към началото на учебната година 104. ОУ обявява следните групи по проект „Твоят час“ - тук

Заявления се приемат от 25 до 29.09.2017 г. при съответния ръководител или класния ръководител

Заявление можете да изтеглите тук: http://simeonradev.org/ckfinder/userfiles/files/Application_02.pdf

От Съвета на „Твоят час“

ОБЯВА

На основание чл.7 и чл.8 от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община и Решение на Педагогическия съвет на 104 ОУ от 01.06.2017 г

104 ОУ обявява конкурс за провеждане на извънкласни дейности през учебната 2017/2018 година, както следва:

  1. Извънкласна дейност по футбол.
  2. Извънкласна дейност по бадминтон.

 За всяка позиция се кандидатства отделно.

Необходими документи – съгласно чл. 9 от Правила за осъществяване на
извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.

            Срок за приемане на документите – от 21.09. до 05.10.2017г вкл. в канцеларията на училището, гр. София, жк Гоце Делчев, ул. Костенски водопад 60 от 8,30 до 16,00ч.

            Документите се поставят в два отделни плика съгласно изискванията на чл. 13. от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.

Покана

Уважаеми родители,

Продължава фондонабиращата кампания на 104. училище и Центъра за приобщаващо образование. Набраните средства ще бъдат изразходвани за лидерска академия и фитнес - площадка в двора на училището.

Дарения може да направите, като посетите сайта на приобщаващо образование и следвате зададените инструкции или в училище в кутията за дарения.

от Ръководството

към клипа на кампанията

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

        Молим Ви да попълните анкетата за проекта Твоят час. Въз основа на информацията от нея ще бъдат сформирани групи по проекта. От Вашето желание зависи какви групи ще има през учебната 2017-2018 година.

        Разчитаме на Вашата инициативност и отговорност.

Анкета първи- четвърти клас- ТУК  

Анкета пети- седми клас- ТУК

От Ръководството