104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Към началото на учебната година 104. ОУ обявява следните групи по проект „Твоят час“ - тук

Заявления се приемат от 25 до 29.09.2017 г. при съответния ръководител или класния ръководител

Заявление можете да изтеглите тук: http://simeonradev.org/ckfinder/userfiles/files/Application_02.pdf

От Съвета на „Твоят час“

ОБЯВА

На основание чл.7 и чл.8 от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община и Решение на Педагогическия съвет на 104 ОУ от 01.06.2017 г

104 ОУ обявява конкурс за провеждане на извънкласни дейности през учебната 2017/2018 година, както следва:

  1. Извънкласна дейност по футбол.
  2. Извънкласна дейност по бадминтон.

 За всяка позиция се кандидатства отделно.

Необходими документи – съгласно чл. 9 от Правила за осъществяване на
извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.

            Срок за приемане на документите – от 21.09. до 05.10.2017г вкл. в канцеларията на училището, гр. София, жк Гоце Делчев, ул. Костенски водопад 60 от 8,30 до 16,00ч.

            Документите се поставят в два отделни плика съгласно изискванията на чл. 13. от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.

Покана

Уважаеми родители,

Продължава фондонабиращата кампания на 104. училище и Центъра за приобщаващо образование. Набраните средства ще бъдат изразходвани за лидерска академия и фитнес - площадка в двора на училището.

Дарения може да направите, като посетите сайта на приобщаващо образование и следвате зададените инструкции или в училище в кутията за дарения.

от Ръководството

към клипа на кампанията

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

        Молим Ви да попълните анкетата за проекта Твоят час. Въз основа на информацията от нея ще бъдат сформирани групи по проекта. От Вашето желание зависи какви групи ще има през учебната 2017-2018 година.

        Разчитаме на Вашата инициативност и отговорност.

Анкета първи- четвърти клас- ТУК  

Анкета пети- седми клас- ТУК

От Ръководството

СЪОБЩЕНИЕ 

104 ОУ обявява резултатите от проведен конкурс за извънкласни дейности по:
  1. Извънкласна дейност по Английски език за ученици от 1 до 6 клас - Протокол
  2. Извънкласна дейност по Шахмат - Протокол
  3. Извънкласна дейност за обучение по бойни изкуства - Протокол