104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с авариен ремонт на Топлофикация, в 104.ОУ“Захари Стоянов“ бе измерена температурата в сградата - 200 . Ако аварията се удължи и температурите са над 160, учебните занятия ще бъдат по 25 минути.

Награда от Президента на Република България- г-н Румен Радев

Учениците от 6.а клас получиха признание за своето участие по програмата „Научи се да даряваш” на БДФ.

GP2017

СЪОБЩЕНИЕ

За учениците от 4.,5.,6., и 7.клас
Желаещите да участват в олимпиадата по математика/на16.12.2017г./ и по български език и литература/на 17.12.2017г./
трябва да се запишат при съответния преподавател до 08.12.2017г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕДМИЯ УЧИЛИЩЕН КОНКУРС

„ На екскурзия през есента”

2017 година

  • ЗА ЛИТЕРАТУРА – РАЗКАЗ, ПЪТЕПИС, ЕСЕ

Първа възрастова група: 4. и 5. клас

Първо място

Христина – Мария Велчева

V б клас

Второ място

Яна Бояджиева

IV a клас

Трето място

Ана Минкова

Кая Стоянович

IV б клас

Поощрителна награда

Ния Станчева

IV a клас

Втора възрастова група: 6. клас

Първо място

Елена Стоянова

VI д клас

Второ място

Катерина Димитрова

Александра Ангелова

VI д клас

VI д клас

Трето място

Не се присъжда

Трета възрастова група: 7. клас

Първо място

Виктория Йосифова

VII а клас

Второ място

Димитър Томов

Лилия Гинчина

VII б клас

VII б клас

Трето място

Дарина Неделчева

Симона Пальонгова

VII а клас

VII б клас

  • ЗА РИСУНКА

Първа възрастова група: 1. и 2. клас

Първо място

Александър Петров

II б клас

Второ място

Надежда Табакова

II б клас

Трето място

Дивна Чугреева

II б клас

Втора възрастова група: 3. и 4. клас

Първо място

Ивайло Чолаков

IV д клас

Второ място

Сияна Костова

IV a клас

Трето място

Не се присъжда

Трета възрастова група: 5., 6. и 7. клас

Първо място

Анаис Станчева

VII б клас

Второ място

Мадлен Маринова

V г клас

Трето място

Диана Ангелакова

VII в клас

Поздравления за победителите!

Съобщение

     За учебната 2017/2018 година училището е договорило 6 броя стипендии за обучение по английски език към Училища ФАРОС.

   Срок за кандидатстване – до 31.10.2017 г. в канцеларията на училището.

Критерии – виж тук.

Във връзка с писмо с изх. №04-14-1041/04.10.2017 г. на СРЗИ, с вх. № РУО1-23004/04.10.2017 г., Ви напомням, че с писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на министъра на  здравеопазването са дадени указания1,2 за изискванията при издаване на документи – медицинска бележка, за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.
Уведомявам Ви, че СРЗИ е информирала ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари за промените в изискванията към издаването на медицинска бележка. В допълнение към указанията за издаване на медицински бележки е разпоредено да се изписва и УИН на медицинскато лице, издало бележката.
При необходимост инспекторите на СРЗИ ще осъществяват контрол на издадените медицински бележки, когато се касае за възникнало съмнение от страна на директорите за редовността на издадения документ.
Своите сигнали директорите на столичните училища могат да изпращат на електронната страница на СРЗИ - в рубриката „Подай сигнал“- или да се свържат с дежурния инспектор на тел. 02/8130482.