104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град със заповед на министъра на образованието и науката дните от 29.01.2018 г. до 02.02.2018 г. ще бъдат неучебни за всички столични училища.
           Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.
           Запазва се и графикът на междусрочната ваканция.

Учениците да се явят в училище на 07.02.2018г.

             II СРОК

  • Сутрин – 3.; 4. и 7.клас
  • След обяд – 2.; 5. и 6. Клас
  • Програмата за срока ще бъде качена на сайта на 02.02.2018г.

Проект „Анализ на данни за интеграцията на ИКТ ресурси

в българските училища“ на ИИКТ – БАН

Изх. № РУО1- 31/02.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 29201/ 11.12.2017 г. и относно проект „Анализ на данни за интеграцията на ИКТ ресурси в българските училища“ на Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките (ИИКТ – БАН), финансиран от Фонд „Научни изследвания” се провежда анкета за изследване на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в българските училища. Проучването е некомерсиално, а анкетите са анонимни и ще бъдат използвани единствено за научен и статистически анализ.

Резултатите ще намерят практическо приложение при разработване на реални програмни продукти, отговарящи на нуждите на училищното обучение у нас, като бъдат изведени препоръки в тази насока.

Повече информация за проекта може да се намери на сайта:

http://hsi.iccs.bas.bg/projects/MPIKT/

Анкета за учители:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetMLFNyOblU_09-Wll5k4BajfSn6ivF3ZJpos0_xedHbrxsA/viewform

Анкета за ученици от 1-ви до 4-ти клас:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdt5iMmgsmiLPUPAjO1f7yCluUKpnYkCAqhlTeTuSGifBjEA/viewform?usp=sf_link

Анкета за ученици от 5-ти до 7-ми клас:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV8nu62uSgP5HGMrbWgaFpDX5NGKPj_AV2Bd2X6arC2dVWKw/viewform?usp=sf_link

Моля, в срок до 31.01.2018 г. да разпространите анкетите сред педагогическата общност и ученици от посочените възрастови групи.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Класирани  за областния кръг на олимпиадата по математика

4.клас

Елена Стоянова Хайтова

Ерай Денис Карамехмедов

Александър Михайлов Орлов

Николай Владимиров Владимиров

Виктор Веселинов Кунев

Цветан Иванов Стоянов

Димитър Методиев Добрев

Християн Миленов Бенев

Филип Георгиев Георгиев

Виктор Галин Станчев

Ани Цанкова Иванова

Ана Радославова Минкова

Стефания Петрова Стойчева

Деница Пламенова Митова

Васко Красимиров Васков

Петър Тихомиров Люцканов

Стефан Атанасов Николов

Яна Евгениева Димитрова

Симона Георгиева Вълкова

Васил Николаев Недялков

Антон Стойков Петров

Яна Николаева Бояджиева

Ерик Ивайлов Иванов

Христо Младенов Младенов

Теодора Христова Петкова

Виктор Радостинов Станев

 Иван Любомиров Китанов

 5.клас

Тодор Диянов Ненов

Самуил Станиславов Колев

Вяра Филипова Димитрова

Тодор Стоянов Минков

Кирил Иво Буюклийски

Рая Тинкова Михайлова

Александър Ивайлов Мечкаров

Мартин Бориславов Сотиров

Георги Красимиров Илков

  

6.клас

Георги Иванов Теодосиев

  

7.клас

Елица Цветанова Тодорова

 

 

Класирани  за областния кръг на олимпиадата по български език и литература

5. клас

Мариян Атанасов Кръчмаров

Мартина Богомилова Найденова

Никола Пеев Пеев

6.клас

Виктор Пеев Пеев

Антонина Иванова Рашева

Димитър Ивайлов Георгиев

Вяра Цветанова Иванова

 

От КОЛЕДНИЯ БАЗАР, проведен в 104.ОУ, бяха събрани 2510лв. за  фондонабиращата кампания.
БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ВКЛЮЧИХА.
DSCN2205
DSCN2207
DSCN2208
DSCN2212
DSCN2213
DSCN2222

С Ъ О Б Щ Е  Н И Е

   Учениците, които са заявили желание да участват в общинския кръг на олимпиадите по :

  • МАТЕМАТИКА на 16. 12. 2017г. , да се явят в училище в 8.45 ч.

Да носят по 2бр. синьопишещи химикалки, черен молив, гумичка и чертожни инструменти.

  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  на ., да се явят в училище в 9.45ч.

На всички участници пожелаваме успех!

    Успешно завършване на годината за състезателите по шахмат от 104.ОУ Калина Гледачева от 2. Б клас и Гергана Станчева от 3. Г клас спечелиха ПЪРВО място и купи в турнира "Купа Флорина".
   Поздравления!
foto104
foto1-104
foto5-104
foto2-104