104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Честит празник на всички учители, ученици, дейци на културата! 

Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2018 г. TУК

Днес, 11 май 2018 г.,  учениците и учителите от 104. ОУ  се включиха в инициативата " Розите на България" с литературно-музикална програма, изпълнение на Право хоро и изложба от рисунки, посветени на розите – най-българският символ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

СЪОБЩЕНИЕ

     Заявления за целодневна организация на учебния ден през учебната 2018/2019г. се приемат е срок от 09.05.2018г до 18.05.2018г. в канцеларията.
     Изтегли ТУК.

ВАЖНО за СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ, които искат да кандидатстват в НПМГ!

Първото Национално състезание по природни науки

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09–5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, на 09.06.2018 г. и 10.06.2018 г. в гр. София ще се проведе Първото Национално състезание по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - гр. София и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Състезанието се провежда в един кръг – национален и включва четири модула по един за всеки един от учебните предмети биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и география и икономика.

Състезанието се провежда в един състезателен ден за четирите модула по приложения график:

Модул

Времетраене

Модул 1 – „Талантлив биолог“

От 08:00 до 10:00 часа

Модул 2 – „Талантлив физик“

От 10:30 до 12:30 часа

Модул 3 - „Талантлив физик“

От 13:30 до 15:30 часа

Модул 4 – „Талантлив географ“

От 16:00 до 18:00 часа

Учениците могат да се явяват по желание на един или на няколко от модулите. Всеки модул е с продължителност от 120 (сто и двадесет минути).

Официалното откриване на състезанието ще се състои на 08.06.2018 г. от 18.30 часа в актовата зала на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ с адрес: София, ул. „Бигла“ №52.

Декларациите за несъгласие от родителите на участващите ученици за публично обявяване на резултатите от състезанието се предоставят от участниците при заемане на местата в залите.

Според регламента на състезанието на учениците се разрешава да ползват само предоставените им материали, които са еднакви за всички ученици, собствени калкулатори с прости математически функции и чертожни инструменти.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта и бележката, генерирана при попълване на заявката за участие.

Моля да имате предвид, че заявка за участие в състезанието се подава на интернет страницата на НПМГ: https://npmg.org/ от 04.05.2018 г. до 04.06.2018 г.

За регистрацията в състезанието: https://nclc.npmg.org/

За допълнителна информация: e-mail на НПМГ: 

Приложения:

1. Програма

2. Декларация за несъгласие

3. Регламент

Съобщение

Родителски срещи:

  • Начален етап   08.05.2018г.

1.клас – 18:00ч.

2. и 3. клас – 18:30ч.

4. клас - учителска стая

4.а,б 18:15ч.

4.в,г,д 18:45ч.

  • Прогимназиален етап 10.05.2018г.

5. и 6. клас 18:30ч.

7. клас – обща среща - учителска стая 18:00ч.

Разпределението на стаите по класове ще бъде обявено в деня на родителската среща.