104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Предстоящо първо Национално състезание по природни науки (биология, физика, химия) и география, 09. – 10.06.2018 г., София

16 април 2018

Уважаеми ученици, Уважаеми колеги,

На 09.06.2018 г. в гр. София ще се проведе ПЪРВОТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ (БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА, ХИМИЯ) И ГЕОГРАФИЯ!

Състезанието се организира от Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието ─ София – град и Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ – гр. София.

В състезанието могат да участват ученици от цялата страна, които през настоящата учебна 2017-2018 година се обучават в VII клас.

Състезанието има за цел да предостави възможност за индивидуална изява на учениците със задълбочени знания и засилен интерес към физиката, химията, биологията и географията и да развива интересите им в областта на природните науки и географията.

Учениците, могат да използват получените резултати за класиране за места по държавния план-прием в VIII клас в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София и в други профилирани гимназии по решение на педагогическия съвет на съответното училище.

Предстои публикуването на информация за организирането и провеждането на Националното състезание по природни науки (биология, физика, химия) и география.

Регламент на Националното състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни (биология, химия, физика) и география за ученици за VІІ клас

 Адрес на връзката: http://www.prirodninauki.bg/archives/10742

   В урок по добродетели учениците от 4.а клас обсъдиха какво е сътрудничеството и показаха готовността си за съвместна работа, при която всички се стремят към постигане на обща цел. Да следваме определените правила, да допринесем с идеите си и уменията си за общата кауза, да проявяваме уважение към другите, да умеем да изслушваме, преценяваме и вземаме решения – това бяха основните моменти в работата на четвъртокласниците. Създаването на проект за вестник „Моят клас” бе истинско предизвикателство за децата.

1
2
3
4
5

СЪОБЩЕНИЕ

От 08.07.2018 г. до 15.07.2018 г. в гр. Китен ще се проведе летен лагер. Желаещите ученици да предават декларация (изтегли тук), като следва:

  1. Учениците от 1. клас на г-жа Рамона Танева
  2. Учениците от 2. клас на г-жа Детелина Попова
  3. Учениците от 3. и 4. клас на г-жа Мария Христова
  4. Учениците от 5 а,б,г на г-н Асен Дойчев
  5. Учениците от 6 а,б на г-жа Диана Мл. Николова
  6. Учениците от 6 г,д на г-жа Ивелина Михайлова
  7. Учениците от 5в клас и 7 а,б на г-жа Елка Радева
  8. Учениците от 6в клас и 7 в,г на г-жа Капка Кръстева

За бъдещите първокласници

На 17.04.2018г. от 18:30ч. 104.ОУ ще проведе ден на отворените врати – ул. Костенски водопад 60, ет.2.


На 24 март в Пловдив 
се проведе 
националният кръг 
на състезанието 
"Ключът на музиката". 

Трето място спечели 
Яна Бояджиева 
от 4.а клас. 
Поздравления!

km