104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Уважаеми родители и ученици,

на 19.10 от 9:30 ч. ще се проведе ден на приобщаването. По програма ще се проведат открити уроци и спортни игри.

Храненето на децата ще се осъществи, по утвърдения график.

  Уважаеми родители от настоящата 2018/2019 учебна година 104. ОУ „Захари Стоянов” минава изцяло на електронен дневник за учениците от 5., 6. и 7. класове. За да  имате достъп до оценките, отсъствията и поведението на децата си както и събитията от живота на училището,  моля да се регистрирате в електронният дневник на адрес https://www.shkolo.bg/ след което Вашият  профил ще бъде активиран.

Съобщение

Родителски срещи за учениците от 6. и 7. клас – на 4.10.2018г. от 18:3.;

Разпределението на стаите по класове ще бъде обявено в деня на родителската среща.

Съобщение

     За учебната 2018/2019 година училището е договорило 8 броя стипендии за обучение по английски език към Училища ФАРОС.

   Срок за кандидатстване – до 01.10.2018 г. в канцеларията на училището.

Критерии – виж тук.

    Новата учебна 2018/2019 година 104. училище стартира с нова спортна площадка с  3 фитнес уреда на открито. Те  са закупени със средства, получени като дарения от родители, които се включиха  в съвместната фондонабираща кампания на 104. ОУ и Центъра за приобщаващо образование „Новите наши любими места”. Кампанията стартира  през 2017-2018 г.  От нея бяха събрани 4390 лева, към които  бяха прибавени и 1928 лева  – собствени приходи на училището, получени от наем  от  учебен център „ Фарос”. 

   Новата площадка със сигурност ще се превърне в любимо място за  спорт на малки и големи.

2
3
4
1