104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

ВАЖНО за СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ, които искат да кандидатстват в НПМГ!

Първото Национално състезание по природни науки

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09–5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, на 09.06.2018 г. и 10.06.2018 г. в гр. София ще се проведе Първото Национално състезание по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - гр. София и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Състезанието се провежда в един кръг – национален и включва четири модула по един за всеки един от учебните предмети биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и география и икономика.

Състезанието се провежда в един състезателен ден за четирите модула по приложения график:

Модул

Времетраене

Модул 1 – „Талантлив биолог“

От 08:00 до 10:00 часа

Модул 2 – „Талантлив физик“

От 10:30 до 12:30 часа

Модул 3 - „Талантлив физик“

От 13:30 до 15:30 часа

Модул 4 – „Талантлив географ“

От 16:00 до 18:00 часа

Учениците могат да се явяват по желание на един или на няколко от модулите. Всеки модул е с продължителност от 120 (сто и двадесет минути).

Официалното откриване на състезанието ще се състои на 08.06.2018 г. от 18.30 часа в актовата зала на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ с адрес: София, ул. „Бигла“ №52.

Декларациите за несъгласие от родителите на участващите ученици за публично обявяване на резултатите от състезанието се предоставят от участниците при заемане на местата в залите.

Според регламента на състезанието на учениците се разрешава да ползват само предоставените им материали, които са еднакви за всички ученици, собствени калкулатори с прости математически функции и чертожни инструменти.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта и бележката, генерирана при попълване на заявката за участие.

Моля да имате предвид, че заявка за участие в състезанието се подава на интернет страницата на НПМГ: https://npmg.org/ от 04.05.2018 г. до 04.06.2018 г.

За регистрацията в състезанието: https://nclc.npmg.org/

За допълнителна информация: e-mail на НПМГ: 

Приложения:

1. Програма

2. Декларация за несъгласие

3. Регламент

Съобщение

Родителски срещи:

  • Начален етап   08.05.2018г.

1.клас – 18:00ч.

2. и 3. клас – 18:30ч.

4. клас - учителска стая

4.а,б 18:15ч.

4.в,г,д 18:45ч.

  • Прогимназиален етап 10.05.2018г.

5. и 6. клас 18:30ч.

7. клас – обща среща - учителска стая 18:00ч.

Разпределението на стаите по класове ще бъде обявено в деня на родителската среща.

За седмокласниците и техните родители

      В раздел Ученици - Среден курс- Полезно за седмокласника е качена ЗАПОВЕДза определяне на реда за насочване по документи на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности

   В Седмицата на четенето, посветена на Световния ден на книгата и авторското право, в 104. ОУ активно се включиха деца и родители.   

   Седмицата беше открита на 16 април с литературна програма. Дани, Софи, Ели, Ева, Дари и Ани от седми клас и Вяра от 6.д изпълниха стихове за книгата от български автори, както и представиха информация за Световния ден на книгата, придружена от презентация.

    На 16 април в 6.д клас бащата на Вяра, г-н Николай Каракамушев, прочете свои любими разкази от писателя Иво Иванов.

   В 7.а братът на Дарина, Кристиян Неделчев – бъдещ юрист и четящ млад човек, сподели с учениците своите възгледи за четенето, литературата и мястото ѝ в живота на всеки човек, а после прочете разказа „ Коломбър” от едноименния сборник на Дино Бузати. Дали има съдба или животът просто е стечение на обстоятелствата? Получи се хубав диалог.

   Психоложката и астроложка Оксана Хорват, майка на Анаис от 7.б клас, прочете малък откъс от книгата „ Емоционална гъвкавост”. Любопитното четиво насочи вниманието на децата към друг вид литература, различна от художествената. Емоционалната гъвкавост и емоционалната компетентност правят човека по-силен и успял.

   Георги Чонков от 7.г клас отиде при учениците от 6.д, за да им прочете един от любимите си разкази на Чудомир.

   Гост на учениците от начален етап бе майката на Яна от 4.а клас, Ваня Бояджиева. Увлекателно и интригуващо провокира децата към разговор за писането, за блоговете, за четенето и вдъхновението, за любовта към книгата. Сподели свои творби и даде ценни съвети за умението да четем и пишем.

  Четвъртокласниците от СИП „Творческо писане“ гостуваха на третокласниците и първокласниците, пред които четоха приказки по роли.

   На 19. 04. група ученици от 4.а клас се срещнаха с писателката Юлия Спиридонова, която напомни на децата, „че най-важното нещо за всеки, който иска да бъде писател, е да бъде преди всичко читател“. Децата участваха в създаването на   „Безименна история с двама герои и един злодей в Гората на сенките“. Историята може да прочетете на следния линк: https://www.soft-press.com/blog/wp/?p=721

   В конкурса за рисунка учениците се изявиха в рисуване на корица на книга. Журито оцени по достойнство техните произведения и отличи рисунките на Анаис Станчева и Доротея Цочева от 7.б; Денис Костадинов и Мариян Кръчмаров от 5.в; Велина Танева от 7.а и Тодор Минков от 5.б клас.

Ден на хорото в 104 ОУ
За тринайсти път в 104 ОУ се проведе специалният ден на хорото, този път с участници от първи до седми клас.
Учителите също имаха своя изява - ансамбъл "Пендари" закри тържеството. Ръководството на училището благодари на участниците и на вдъхновената публика за изключителното представяне. С мотивация, труд и настроение резултатите се виждат от всички!
 
h0
h1
h2
h3
h5
h4
h6
h7
h8
h9
h10
h11
h12
h15

Уважаеми родители,

Във връзка с получено писмо с № РУО1-9133/ 19.04.2018 г. от Министерство на образованието и науката за проучване на възможностите на учениците да използват, ако имат лични мобилни устройства (лични лаптопи, таблети) за провеждане на интерактивно обучение в училище моля попълнете линка https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x08LOWW48kub76rW3IjEKTd8YN0QpJFMlMAWaffc4lFURVZMWjFaWTYzVjZROFJJTlFVRUpPMUpWWi4u

до 23.04.2018г.